Privacy Policy

 PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Dewitkostuums.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nlverstrekt. Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nlkan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nlGEGEVENS NODIG HEEFT

Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nlverwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nluw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nlGEGEVENS BEWAART

Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nlbewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nlverstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nlmaakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google

Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl heeft hier geen invloed op.

Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Dewitkostuums.nl

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dewitkostuums.nl. Dewitkostuums.nl

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nlneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl op via

info@dewitkostuums.nl. www.Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl is een website van Dewitkostuums.nl

Dewitkostuums.nl / Sinterklaaskostuums.nl is

als volgt te bereiken:

 

Dewitkostuums.nl

Stille Veerkade 14

2512 BG   Den Haag

070-2121666

info@dewitkostuums.nl

info@sinterklaaskostuums.nl

Bezig met laden...